PSICHOSOCIALINĖ PAGALBA

Individualios psichologo konsultacijos išgyvenantiems krizę ar patyrusiems traumuojančius emocinius išgyvenimus. Psichologas konsultuoja vaikus nuo 7 metų ir suaugusius.

Konsultacijos nemokamos.

Individualios konsultacijos

Tikslas – padėti spręsti konkrečias bendravimo, tarpasmeninių santykių problemas, ugdyti individualius socialinius įgūdžius, savarankiškumą.

Grupinės konsultacijos

Tikslas – tobulinti santykius šeimose, bendravimą, pasitikėjimą bei atvirumą; mokyti pažinti ir įvaldyti stresą; ugdyti toleranciją; mokyti įsitraukti į bendruomeninę veiklą.

Klaida: Kontaktų forma nerasta.