PASLAUGOS

PSICHOSOCIALINĖ PAGALBA

Individualios konsultacijos

Tikslas – padėti spręsti konkrečias bendravimo, tarpasmeninių santykių problemas, ugdyti individualius socialinius įgūdžius, savarankiškumą.

Grupinės konsultacijos

Tikslas – tobulinti santykius šeimose, bendravimą, pasitikėjimą bei atvirumą; mokyti pažinti ir įvaldyti stresą; ugdyti toleranciją; mokyti įsitraukti į bendruomeninę veiklą.

ŠEIMOS ĮGŪDŽIŲ UGDYMAS IR SOCIOKULTŪRINĖS PASLAUGOS

Šeimų stiprinimo užsiėmimai

Tikslas: mokyti efektyvaus bendravimo, siekiant tam tikro bendro tikslo veikiant išvien, gebant išreikšti savo jausmus, įveikiant baimes, išlaisvinant kūrybiškumą. Užsiėmimai – ne paskaitos, o bendra veikla, kurių metu reikia pasiskirstyti darbus, padėti vienas kitam ir t.t.

Šeimų stovykla

 Tai įtvirtinimas įgytų bendravimo įgūdžių realioje gyvenimiškoje aplinkoje.

POZITYVIOS TĖVYSTĖS MOKYMAI

Pozityvios tėvystės įgūdžių lavinimo užsiėmimai

Tikslas – suteikti žinių apie pozityvius, efektyvius vaikų auklėjimo ir ugdymo būdus, gebant su jais susitarti, nustatyti vaikams ribas ir taisykles, išvengiant fizinių bausmių, pasiekiant norimą rezultatą. Kaip ugdyti vaikus, turinčius tam tikrų elgesio ir/ar emocijų valdymo sunkumų.

Užsiėmimai būsimoms mamoms ir tėčiams

Tikslas – parengti tėvus svarbiam jų šeimos įvykiui, vaiko atėjimui į gyvenimą: nėštumo eiga, gimdymas, pogimdyvinis periodas ir pirmieji vaiko metai.

SAVITARPIO PAGALBOS GRUPĖS

Emocinės paramos grupė, smurtą patyrusioms moterims

Tikslas – suteikti reikiamą pagalbą moterims, kurios patiria smurtą šeimoje, išgyvena krizę ar patiria kitokių sunkumų, palaikyti emociškai, užjausti, duoti pozityvų grįžtamąjį ryšį tiek grupės dalyviams, tiek sau ir išmokti įveikti sunkumus.

ŠEIMOS MEDIACIJA

Šeimos mediacijos paslaugos

Šeimos mediacijos tikslas – sudaryti galimybes šeimos nariams bendrauti, ieškoti sprendimų ir tapti atsakingiems už savo sprendimus. Paslauga, teikiama neteisminiam civilinių ginčų taikinamajam tarpininkavimui, siekiant ginčus, tarpusavio konfliktus spręsti taikiai.