APIE PROJEKTĄ

Trakų rajono savivaldybės administracija kartu su partneriais Trakų rajono paramos šeimai ir vaikams centru ir VšĮ Trakų švietimo centru įgyvendina projektą ,,Kompleksinių paslaugų šeimai plėtojimas Trakų rajone 08.4.1-ESFA-V-416-06-0003“, finansuojamą iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų. Projekto tikslas sudaryti sąlygas šeimai gauti kompleksiškai teikiamas paslaugas, užtikrinant paslaugų prieinamumą kuo arčiau šeimos gyvenamosios vietos, padėti šeimai įveikti iškilusius sunkumus ir krizes.

Europos socialinio fondo agentūra

VšĮ Trakų švietimo centras
Projekto įgyvendintojai