APIE PROJEKTĄ

Europos socialinio fondo agentūra, Trakų rajono savivaldybės administracija ir VšĮ Trakų švietimo centras 2023 birželio 29 dieną sudarė Jungtinės veiklos sutartį dėl projekto,,Kompleksinės paslaugos (KOPA) Nr. 07-007-P-0001/ESFA-58 įgyvendinimo. Jungtinės veiklos sutartis sudaryta atsižvelgiant į 2021-2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos šeimos politikos stiprinimo plėtros pažangos priemonės Nr. 09.004-02-05-01 ,,Gerinti socialinių paslaugų kokybę ir prieinamumą, didinti socialinės paramos veiksmingumą kriziniais atvejais šeimoje‘‘ 8 veiklos ,,Kompleksinių paslaugų šeimai teikimas Sostinės regione‘‘ patvirtinto Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2023 m. sausio 30 d. įsakymu Nr. A1-52, 2.6 punktą bei vadovaujantis Projektų administravimo ir finansavimo taisyklėmis, Socialinių paslaugų katalogu ir kitais galiojančiais teisės aktais.

Kiekvienas asmuo kasdieniame gyvenime dažnai patiria įvairių iššūkių. Prieinama tinkama pagalba reikiamu metu, kol dar nėra iškilusios problemos arba kol jos dar nėra įsisenėjusios, taip pat esant krizinėms situacijoms, yra svarbi ir būtina, siekiant išvengti opių socialinių problemų kaip bedarbystė, skurdas, vaikų nepriežiūra, nevaldomų įtampų šeimos narių tarpusavio santykiuose. VšĮ Trakų švietimo centras kartu su projekto vykdytoju – Europos socialinio fondo agentūra – įgyvendina projektą Nr.07-007-P-0001 „Kompleksinės paslaugos (KOPA)“, skirtą suteikti asmenims, šeimoms ir bendruomenėms būtinus įgūdžius savarankiškai spręsti kylančias socialines problemas.

Projekto metu bus suteikiamos paslaugos, kurios apims individualias ir grupines konsultacijas asmenims patiriantiems sunkumus šeimoje ir gyvenime, bus vedami tėvystės mokymai, suteikiamos šeimos mediacijos paslaugos, vedamos socialinių įgūdžių grupės vaikams ir paaugliams. Projekto veiklos suplanuotos taip, kad kiekvienoje savivaldybėje būtų užtikrinamas paslaugų kompleksiškumas ir asmenims būtų suteikta galimybė dalyvauti visose veiklose pagal poreikį.

 

Asmenys, norintys gauti kompleksines paslaugas šeimai, turi kreiptis:

Bendruomeniniai šeimos namai. Tel.: +370 617 97 674;el. p. info@paslaugosseimoms.lt, www.paslaugosseimoms.lt

VšĮ Trakų švietimo centras. Tel.: +370 685 11 760; el. p. centras.trakai@gmail.com, www.trakaisc.lt

 

Projekto trukmė: 2023 m. birželis – 2029 m. liepa

Projekto finansavimo suma: 60 018 043, 84 Eur. VšĮ Trakų švietimo centrui iš projekto skirta iki 686 071,88 Eur.

Projektas finansuojamas 2021–2027 metų Europos Sąjungos fondų investicijų programos lėšomis.

Projekto trukmė: 2023 m. birželis – 2029 m. liepa

Projekto rezultatai: planuojama, kad iki 2029 m. kompleksinės paslaugos bus suteiktos 80 216 asmenų, iš jų VšĮ Trakų švietimo centro planuojama 940 asmenų, kad paslaugas gaus Trakų rajono savivaldybėjė.

Tikslinė grupė – skirta asmenims ir šeimoms,  patyrusiems (-ioms) sunkumų, gebėjimams savarankiškai spręsti iškilusias problemas stiprinti, siekiant ateityje išvengti galimų didesnių socialinių problemų ir (ar) socialinės rizikos

Daugiau informacijos apie projektą: https://www.esf.lt/veiklos-sritys/kompleksines-paslaugos/1139