Trakų rajono savivaldybėje startuoja projektas ,,Kompleksinės paslaugos” (KOPA)

,,KOMPLEKSINĖS PASLAUGOS (KOPA)‘‘

Europos socialinio fondo agentūra, Trakų rajono savivaldybės administracija ir VšĮ Trakų švietimo centras 2023 birželio 29 dieną sudarė Jungtinės veiklos sutartį dėl projekto,,Kompleksinės paslaugos (KOPA) Nr. 07-007-P-0001/ESFA-58 įgyvendinimo.

Jungtinės veiklos sutartis sudaryta atsižvelgiant į 2021-2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos šeimos politikos stiprinimo plėtros pažangos priemonės Nr. 09.004-02-05-01 ,,Gerinti socialinių paslaugų kokybę ir prieinamumą, didinti socialinės paramos veiksmingumą kriziniais atvejais šeimoje‘‘ 8 veiklos ,,Kompleksinių paslaugų šeimai teikimas Sostinės regione‘‘ patvirtinto Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2023 m. sausio 30 d. įsakymu Nr. A1-52, 2.6 punktą bei vadovaujantis Projektų administravimo ir finansavimo taisyklėmis, Socialinių paslaugų katalogu ir kitais galiojančiais teisės aktais.

Projekto dėka bus teikiamos šios kompleksinės paslaugos: individualios ir (ar) grupinės bei šeimos konsultacijos; organizuojamos savitarpio pagalbos grupės ir socialinių įgūdžių grupės vaikams ir paaugliams įvairių gyvenime reikalingų socialinių įgūdžių formavimui bei nuostatų ugdymui; organizuojami tėvystės mokymai, norintiems tobulinti ar įgyti tėvystės įgūdžių, siekiant išugdyti geriausias tėvų ir vaikų savybes ir padėti jiems atskleisti savo gebėjimus ir galimybes; šeimos mediacija – paslauga, neteisminiam civilinių ginčų taikinamajam tarpininkavimui, siekiant ginčus bei tarpusavio konfliktus spręsti taikiai.

Projekto įgyvendinimo metu bus sudaromos sutartys su kvalifikuotais specialistais kompleksinėms paslaugoms teikti. Projektas finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis.

Projekto tikslas – sudaryti sąlygas šeimai / asmeniui gauti kompleksiškai teikiamas paslaugas, skirtas asmens (šeimos), patyrusio (-ios) sunkumų, gebėjimams savarankiškai spręsti iškilusias problemas stiprinti, siekiant ateityje išvengti galimų didesnių socialinių problemų ir (ar) socialinės rizikos.

Projekto tikslinė grupė – šeimos, tėvai, vaikai, nėščiosios (neišskiriant rizikos grupės ir asmenų su negalia) arba asmenys, kuriems reikalinga kompleksinė ir kvalifikuota socialinė pagalba.

Projekto rezultatai – įgyvendintos projekto veiklos duos ilgalaikę naudą šeimoms, sumažės krizinėse situacijose atsidūrusių šeimų skaičius, šeimos įgalinimas teigiamai paveiks jų gyvenimo kokybę. Numatomas projekto stebėsenos rodiklis – 940 unikalių projekto dalyvių.

Bendras projekto biudžetas – 686 071,88 Eur., bendrai finansuoja Europos Sąjunga.

Projekto įgyvendinimo trukmė – 2023 m. liepa – 2029 m. liepa.

Projekto koordinatorius: Socialinės paramos skyriaus Socialinių paslaugų poskyrio vyriausioji specialistė Ramunė Zarembienė, el. paštas ramune.zarembiene@trakai.lt , tel. +37052858316

 

Informaciją dėl paslaugų taip pat teikia:

Bendruomeniniai šeimos namai

Tel.: +370 617 97 674;

El. paštu: info@paslaugosseimoms.lt

https://paslaugosseimoms.lt/kontaktai/