LENTVARYJE – užsiėmimai tėvams su vaikais

Kviečiame tėvus kartu su 7-14 metų amžiaus vaikais dalyvauti Šeimos stiprinimo užsiėmimų programoje Lentvaryje. Šeimų stiprinimo programos tikslas – stiprinti tėvų ir vaikų tarpusavio ryšį. Mokyti kurti namuose atmosferą, kurioje šeimos nariai pasitiki vieni kitais, vyrauja pozityvi nuotaika bei saugumas.
Programos temos:
• Bendravimo įgūdžių formavimas (verbalinis ir neverbalinis);
• Bendros šeimos taisyklės: drausmės ir paskatinimai;
• Bendravimo svarba šeimoje: suvokimas savęs kaip šeimos nario (savybių, elgesio, santykių formavimas);
• Aš – atsakingas žmogus (elgesys namuose/klasėje – taisyklių sukūrimas, pareigų pasiskirstymas);
• Pagalba sau ir šeimos nariams (streso įveikimas, konfliktų ir problemų sprendimas);
• Žmogaus dorybės, vertybinės nuostatos, jų svarba (savo galių ir silpnybių formavimas).
Užsiėmai prasideda nuo 2020-02-03, 18:00-20:30 val. Užsiėmimus veda psichologė Jolanta Žilinskytė-Kovgerė. Viso užsiėmimų trukmė: 10 užsiėmimų po 2,5 val. Užsiėmimai NEMOKAMI (tik Trakų r. sav. gyventojams)
Registracija į užsiėmimus iki 2022-03-02 el. paštu info@paslaugosseimoms.lt arba tel. 8 612 87 316.