APIE PASLAUGAS ŠEIMOMS TRAKŲ RAJONE

Kviečiame žiūrėti:

Projektas ,,Kompleksinių paslaugų šeimai plėtojimas Trakų rajone 08.4.1-ESFA-V-416-06-0003“ finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis.