Šeimų stovykla

Š. m. birželio 18-22 dienomis tėvais su vaikais dalyvavo šeimos gyvenimui reikalingų įgūdžių stovykloje. Šeimos iš Aukštadvario, Onuškio ir Rūdiškių seniūnijų 5 dienas dalyvavo bendrose veiklose, skirtose socialinių problemų sprendimui ir socialinės atskirties mažinimui.
Šeimų stovykloje vyko grupiniai psichologo užsiėmimai tėvams, kuriuos vedė psichoterapeutė Jolanta Karvelienė. Užsiėmimai buvo skirti vaikų amžiaus tarpsnių pažinimui, drausminimui be pykčių ir konfliktų šeimoje sprendimui. Tuo metu vyko užsiėmimai vaikams, skirti kasdienių įgūdžių ugdymui ir aktyvaus gyvenimo skatinimui. Stovyklos metu dalyviai galėjo ir individualiai konsultuotis aktualiais klausimais su psichologe. Vakarais tėvams su vaikais buvo vedamos meno terapijos.
Aktyvų laisvalaikį šeimos leido lankydamosis Aukštadvario regioniniame parke, Velnio duobėje, vykdamos į nuotykių parką ,,Ąžuolynė“, važinėdamos kartingais kartodrome. Įspūdžių ir gerų emocijų pasibaigus stovyklai buvo daug. Tėvams tai buvo galimybė labiau suprasti ir pažinti vaikų poreikius, vaikams tai buvo laikas pabūti su tėvais kitokioje aplinkoje ir patirti naujų pojūčių.
Šeimų stovykla šiais metais organizuojama pirmą kartą ir buvo finansuojama iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų, įgyvendinant projektą ,,Kompleksinių paslaugų šeimai plėtojimas Trakų rajone“.