Kompleksinių paslaugų šeimoms plėtra Trakų rajone

Trakų rajono savivaldybės administracija kartu su partneriais Trakų rajono paramos šeimai ir vaikams centru ir VšĮ Trakų švietimo centru pradėjo teikti kompleksinę pagalbą, įgyvendinant projektą ,,Kompleksinių paslaugų šeimai plėtojimas Trakų rajone“. 

Projektas yra finansuojamas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų pagal priemonę Nr. 08.4.1-ESFA-V-416 ,,Kompleksinės paslaugos“. Projekto tikslas sudaryti sąlygas šeimai gauti kompleksiškai teikiamas paslaugas, užtikrinant paslaugų prieinamumą kuo arčiau šeimos gyvenamosios vietos, padėti šeimai įveikti iškilusius sunkumus ir krizes.

Nuo š.m. sausio mėnesio individualios konsultacijos yra organizuojamos Trakų ir Lentvario seniūnijose. Psichologė Rita Šakevičienė konsultuoja suaugusius, paauglius ir vaikus. Individualios konsultacijos su psichologo pagalba padeda pažvelgti į savo gyvenimą iš šalies, labiau suprasti savo vidinį pasaulį, atrasti naujus būdus, padedančius sėkmingiau tvarkytis su kasdieniškomis gyvenimo situacijomis.

Nuo vasario mėnesio Aukštadvario mokykloje-darželyje ,,Gandriukas“ yra organizuojamos individualios psichologo konsultacijos ir pozityvios tėvystės įgūdžių lavinimo užsiėmimai. Individualios konsultacijos skirtos padėti spręsti konkrečias bendravimo, tarpasmeninių santykių problemas, ugdyti pasitikėjimą savimi ar išmokti valdyti pyktį, agresiją, nerimą, įtampą.

Psichologė Ariana Karpovičiūtė, turinti daugiau nei 16 metų stažą, konsultuoja suaugusius pirmadieniais. Pozityvios tėvystės užsiėmimai skirti tėvams, besidomintiems pozityvios tėvystės idėjomis, siekiantiems kurti pozityvų santykį su vaikais ir ugdyti pozityvumą palaikančias vaikų asmenybės savybes bei elgesio ir mąstymo įpročius. Kaip rasti vietos pozityvumui, kai susiduriame su elgesio ar emociniais sunkumais? Vaikai puikiai moka kopijuoti, tad visai gali būti, jog teisinga yra formulė: ramūs ir pusiausviri tėvai – ramūs ir pusiausviri vaikai. O jei tikėsite šia formule, galbūt verta pasirūpinti ir savo pačių elgesio ir emociniu stabilumu? Į šiuos ir kitus kylančius klausimus užsiėmimų metu ketvirtadieniais padės atsakyti psichologė Eglė Masalskienė.

Išsamesnę informaciją apie paslaugas šeimoms Trakų rajone ,,vieno langelio“ principu teikia Bendruomeniniai šeimos namai, Aukštadvario g. 33, Mikniškių k., Trakų r. sav., el.p. info@paslaugosseimoms.lt arba telefonu +37061287316 (Aušra Lučinskaitė)